Speleoklub Łódzki

oddział PTTK im. Jana Dylika w Łodzi

ul. Lipowa 48 (I.p)

tel. +48 512 249 936

www.pza.org.pl